Mateřská dovolená a specializační vzdělávání lékařek

Jana Emlerová

Budu upřímná, z hlediska kariéry mladé lékařky je jednodušší a praktičtější pořídit si miminko až po atestaci. Někdy je ovšem specializační vzdělávání natolik zdlouhavé, že se mnohé z nás rozhodnou mít dítě už před zkouškou. Často také zaúřadují zdravotní důvody, věk nebo prostě jen náhoda. Skloubení předatestačního vzdělávání a péče o dítě rozhodně není neřešitelná situace, je ovšem třeba si ohlídat pár věcí.

Stáže a práce během mateřství

Přestože mnozí z nás pojmy mateřská a rodičovská dovolená nerozlišují, z hlediska pracovního zařazení je rozdíl podstatný. Během mateřské dovolené totiž oficiálně nesmíte pracovat (jedná se o podobnou situaci jako nemocenská), naopak při rodičovské již pracovat můžete, a to i u stejného zaměstnavatele. Jsou mi známy situace některých mých kolegyň, kdy úřednice na ministerstvu zdravotnictví rozporovaly jejich stáže v průběhu mateřské dovolené. Jistější je tedy chodit do nemocnice až během rodičovské nebo si pohlídat, jaké termíny vám primář do indexu zapíše (což nezřídka bývají pro úředníky ty nejdůležitější údaje).

Rozdíly mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou potom velmi dobře shrnuty zde:

https://www.babyonline.cz/tehotenstvi/materska-dovolena

https://www.babyonline.cz/tehotenstvi/rodicovska-dovolena

Podrobnější informace o problematice najdete na těchto stránkách:

https://www.cssz.cz/web/cz/penezita-pomoc-v-materstvi

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/rodicovsky-prispevek

Je dobré si rovněž prostudovat zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti, abyste se mohli zařídit podle své konkrétní situace:

https://ppropo.mpsv.cz/zakon_95_2004

To, jak vaše pracovní zařazení „mezi dvěma dětmi“ ovlivní finančně výši druhé mateřské, je pak možné zkonzultovat v bezplatné právní poradně na www.babyonline.cz.

Platnost předatestačních kurzů

U každého oboru existují povinné kurzy, které je nutné absolvovat (např. kurz první pomoci, radiační ochrany a další – podrobně je rozepsáno ve vašem indexu). Tyto kurzy mají ovšem omezenou platnost (nejčastěji 5 let). Pokud tedy plánujete dítě, může pro vás být někdy lepší počkat a kurz absolvovat až později, například k závěru či po ukončení mateřské dovolené. Tím předejdete zneplatnění kurzu a nutnosti jej opakovat.

Akreditace pracoviště

Naprosto zásadní záležitost. Stáž na neakreditovaném pracovišti se ve světě úředním rovná tomu, jako byste na stáži vůbec nikdy nebyla. Proto si vždy opravdu pečlivě pohlídejte, že zdravotnické zařízení, kde plánujete svou stáž uskutečnit, má pro daný obor udělenou platnou akreditaci.

Seznam všech akreditovaných pracovišť najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:

https://www.mzcr.cz/seznam-akreditovanych-pracovist/

Včasné přihlášení se na zkoušku

Bude to znít banálně, ale zvládnout vše ,,odstážovat“ a přitom se vlézt do termínu přihlášení bývá nezřídka tvrdý oříšek. Doporučuji si proto dobře hlídat všechna důležitá data a raději si dát větší rozestup mezi poslední stáží a finální možností zapsání se ke zkoušce. Stejně tak bývá někdy jistější účinkovat na daném pracovišti o pár dní déle, aby následně nějaká silně motivovaná úřednice či pedantický úředník nezpochybňovali počet dní vaší stáže. Na toto si dejte dobrý pozor zejména, pokud pracujete na částečný úvazek!

Zvládnete to!

Mohly jste teď nabýt pocitu, proč se na celou atestaci raději nevykašlat nebo ji neodložit na neurčito Ale nebojte se, dá se to zvládnout; taky se mi to podařilo. Srdečný pozdrav všem maminkám-lékařkám – nejste v tom samy!