Aktivní zálohy pohledem lékaře

Díl I: Vstoupit, či nevstoupit?

Albert Štěrba

Možná čtete tento článek, protože sami o vstupu do aktivních záloh Armády České republiky uvažujete. A možná z pouhopouhé zvědavosti, protože nemáte moc představu, oč jde. Ať už tak či onak, rád bych vám postupně v několika článcích aktivní zálohy představil – jaké je jejich poslání, jaká může být motivace pro vstup k nim, co práce pro ně obnáší a jak se do nich, v případě že vám to nedá spát, přihlásit. Tak jdeme na to…

 

Co to jsou aktivní zálohy?

Dle definice jsou aktivní zálohy součástí ozbrojených sil Armády ČR. Vstupem do aktivních záloh se člověk dobrovolně zavazuje převzít výkon branné povinnosti. Slouží k doplnění stavu ozbrojených sil; jejich role pak nabývá na významu zejména při ohrožení státu, za válečného stavu nebo při nevojenských krizových situacích, jakými mohou být různé ekologické a živelní katastrofy a při nichž úzce spolupracují se složkami integrovaného záchranného systému. Zásadní rozdíl oproti vojákům z povolání je ten, že rezervisté normálně pokračují ve svém civilním zaměstnání – pouze se z něj několik týdnů do roka uvolňují, aby se mohli účastnit pravidelných vojenských cvičení.

Proč se přihlásit?

Jak jsem zjistil při rozhovorech se svými kolegy a kolegyněmi ve zbrani, důvody mohou být a jsou různé. Jeden si chce dokázat, že na to má, že to zvládne (po fyzické i duševní stránce), druhá má ráda jasný řád a pevnou hierarchickou strukturu (kterých se v armádě nabažíte do sytosti), třetí má ráda zbraně a vojenskou techniku, čtvrtý si chce rozšířit své portfolio schopností a dovedností, pátý sleduje dění ve světě a cítí potřebu být nápomocen a být připraven na dobu, kdy půjde do tuhého apod.

No a potom může nastat situace, kdy si vůbec nejste jisti, jestli se chcete stát vojákem či nikoli. Abyste mohli učinit informované rozhodnutí, připravila pro vás armáda institut tzv. dobrovolného vojenského cvičení. Při něm podstoupíte úvodní kurz základní vojenské přípravy bez jakéhokoliv závazku k armádě či jejím zálohám posléze nastoupit. Když se však vstoupit rozhodnete, je vám toto cvičení uznáno jako plnohodnotná průprava a můžete se jako rezervista hlásit již ke konkrétní vojenské jednotce.

Jak se mám přihlásit a co k tomu potřebuji?

Nezbytné jsou tyto základní věci: a) mít 18 let, b) být občanem ČR, c) být trestně bezúhonný, d) mít v kapse jako důkaz o maximálně dosaženém vzdělání minimálně výuční list. První dva body zjistíte letmým pohledem na svou občanku, ten třetí relativně stejně letmou návštěvou Czech POINT na pobočce České pošty. A podmínku dosaženého vzdělání jako lékaři a lékařky řešit nemusíte…

Když máte výše uvedené splněno, postupujete do dalšího kola, v němž máte dvě možnosti, jak svůj zájem o armádu projevit: buď vyplníte nezávazný online formulář, anebo po staru zajdete na rekrutačního středisko svého krajského vojenského velitelství (určuje adresa vašeho trvalého bydliště).

Hledání ztracené jednotky

Jenže samotná přihláška k armádě ještě nic neřeší. Podobně jako při hledání práce v nemocnici si zde musíte najít místo u konkrétního vojenského útvaru. To v praxi znamená, že si buď přes internet vyhledáte kontakty na jednotlivé jednotky, nebo na krajském vojenském velitelství o nějaké to propojení zažádáte.

V případě, že jste lékař a hlásíte se na specializovanou zdravotnickou pozici, dramaticky se vaše možnost volby zužuje. Stálici je Centrum biologické ochrany Těchonín v Orlických horách, alternativou pak 6. a 7. polní nemocnice v Hradci  Králové. Dále o vašem případném zařazení rozhoduje dosažená úroveň specializačního vzdělávání – pakliže máte za sebou atestaci nebo aspoň kmenovou zkoušku, můžete se hlásit na lékařskou pozici; v opačném případě na pozici nelékařského zdravotnického personálu.

Výše uvedené dva odstavce zcela ignorujte, pokud se hlásíte pouze k dobrovolnému vojenskému cvičení – zde si jednotku hledat nemusíte.

Přihlášeno, nalezeno. Co dál?

Pořídíte si cestou praktického lékaře výpis ze své zdravotní dokumentace a zastavíte se s ním v předem určené datum do vámi vybrané vojenské nemocnice ke komplexní lékařské prohlídce, od hlavy až k patě – během jednoho dne vás čeká “překážková dráha” všemi myslitelnými odděleními. Následně se připravte na psychologické a inteligenční testy. Když i tyto kroky bez škraloupu nebo nějakého většího zaváhání a újmě na cti zvládnete, máte takřka (prozatím) vyhráno, jelikož fyzické testy byly v současné době zrušeny. Váš atletismus si armáda prověří až během kurzu základní přípravy stylem kdo přežije, při němž mějte na paměti (jak se v armádě s oblibou říká), že ,,všechno je to jen a pouze o hlavě”.

V dalším díle se dočtete…

Směr Morava a Vojenská akademie ve Vyškově aneb jak se připravit na svůj první vojenský výcvik a co vás na něm čeká a nemine. A zdali a jak se tento výcvik liší, pokud jste specialista – kupř. lékař či ajťák. Tak se těšte!