Solidarita s Ukrajinou

V naší zemi pracuje v nemocnicích a ambulancích mnoho ukrajinských lékařů/řek, sester a jiných zdravotníků, další u nás studují. Odešli ze své vlasti, aby mohli žít a pracovat v lepších podmínkách. I díky nim naše zdravotnictví může fungovat. Mnozí z nich ekonomicky podporují/podporovali své rodiny doma na Ukrajině. Rodiny našich kolegů/kolegyň a přátel nyní zasáhla ruská vojenská agrese.
 
Chceme vyjádřit největší lítost nad tímto zbytečným činem Ruské federace, který (po)vede k umírání a zranění lidí, rodin našich přátel a kolegů. Jako lékaři odmítáme jakékoliv vojenské konflikty. Chceme vyjádřit největší obdiv všem zdravotníkům Ukrajiny, kteří se již nyní v nemocnicích či přímo v poli starají o své spoluobčany zraněné/zasažené prvními útoky.
 
Rozhodli jsme se jako Spolek podpořit českou organizaci Člověk v tísni finančním darem, který může využít při organizování potřebné pomoci. Pomoct můžete i Vy! Nelze vyloučit, že nás čeká vlna lidí prchajících před válkou, dveře ČR musí být v takovém případě otevřené a naše pomoc samozřejmá.
 
Přejeme si okamžité ukončení bojů a mírové řešení konfliktu.
 
Mladí lékaři z.s.
 

#mirnaUkrajině