„Začátečnické kolečko“ v nemocnici je spíše trnem v oku a zbytečnost pro všechny zúčastněné

 

Součástí povinných stáží ve specializačním vzdělávání lékařů v prvních 30 měsících praxe jsou tři odborné stáže po dvou měsících. A to v oborech anesteziologie a resuscitace, chirurgie a interní medicína. Tímto „kolečkem“ musí projít každý lékař bez ohledu na zapsanou specializaci. V případě, že nemocnice nemá akreditaci na jeden z těchto oborů, musí lékaři ve specializačním vzdělávání tuto povinnost naplnit v jiném zdravotnickém zařízení, které příslušnou akreditací disponuje. Jelikož se jedná o povinnou součást vzdělávání, zeptali jsme se mladých lékařů na odborný přínos těchto povinných stáží.

 

Členům facebookové skupiny (FB) Mladí lékaři, kterou spravuje Spolek Mladí lékaři, jsme dali následující zadání:

Ohodnoťte odborný přínos dvouměsíčních stáží z ARO, chirurgie a interny během tzv. „povinné odborné praxe v oboru“ při vzdělávání v kmeni (tak jak ho stanovuje Vyhláška č. 221/2018 Sb.)

Možnosti odpovědí, seřazené podle počtu respondentů byly následující:

Stáže byly odborně spíše málo přínosné 265 hlasů (57%)

Stáže byly odborně velmi málo přínosné, či nepřínosné 113 (25%)

Stáže byly odborně spíše přínosné 71 hlasů (15%)

Stáže byly odborně velmi přínosné 10 hlasů (2%)

Nedokážu/nevím spolehlivě posoudit jejich odborný přínos pro moji praxi 2 hlasy (0,4%)

 

Anketní otázka byla zveřejněna 16. září 2021, v tomto týdnu podle dat Facebook Inc. bylo ve skupině aktivních 6193 členů z celkových 8531. Publikovaný anketní příspěvek oslovil 5508 lidí, odpovědělo na něj v součtu 461 lidí. Návratnost tak lze hodnotit jako 8%.

 

Jestliže 83% respondentů hodnotilo tyto stáže jako odborně (velmi) málo přínosné, či nepřínosné, je otázkou, pro koho přínosné jsou. Je možné, že pro některé specializace toto „kolečko“ dává smysl, a tihle respondenti spíše spadli do skupiny hodnotících stáže jako přínosné (17%). Za špatné personální situace v českých nemocnicích lze přemýšlet, jestli tyto stáže zbytečně nekomplikují vedoucím lékařům sestavování pracovních harmonogramů. Navíc, když je stáž odborně nepřínosná, bude se patrně i primář, či vedoucí lékař dívat na tuto povinnost skepticky, a taky mít možná tendenci ji radši zkrátit. Míru zkracování těchto stáží jsme nezjišťovali, ale z diskuzí víme, že se jedná spíše o pravidlo. Otázkou je, jak se k této povinnosti staví zaměstnavatelé, kteří v podstatě přicházejí o pracovní sílu, a zdá se, že poměrně zbytečně.

 

Komentáře diskutujících lékařů pak směřovaly spíše k požadavku definování koleček na míru pro každý obor. Objevil se i komentář o přínosu společenském, který může být taky nezanedbatelný. Otázkou je, jestli je společenský přínos obhajitelným důvodem proč každý rok odhadem 1000 lékařů musí podstoupit kolečka bez odborného přínosu, které komplikují provoz na odděleních a taky můžou představovat zbytečnou ekonomickou zátěž pro zaměstnavatele.

 

Příloha: Snímek z ankety publikované na sociální síti Facebook ve skupině Mladí lékaři

 

Mladí lékaři z.s. 6. 2. 2022