Dětská ORL klinika FN v Motole přijme lékaře/řku v přípravě k atestaci.

Jsme největší centrum kochleárních implantací v ČR, centrum komplexního řešení rozštěpových vad, pokrýváme celé spektrum dětské otorinolaryngologie, ročně provedeme cca 2000 chirurgických výkonů. Pod vedením školitele, který se Vám opravdu bude věnovat, se brzy zapojíte do péče o pacienty na oddělení i ambulancích a na operačním sále. Předpokládá se, že splníte všechny stáže dle plánovaného harmonogramu a naplníte podmínky k atestaci včas.

Možnost absolvování zahraničních vzdělávacích kurzů a kongresů. Vědecká práce a možnost Ph.D. studia v případě zájmu, možnost zapojit se do výuky mediků 2. LF UK. Znalost  anglického jazyka výhodou.

Plat dle platných platových tabulek, neomezený mobilní a datový tarif, příspěvek na penzijní připojištění, Multisport karta.

Požadujeme vstřícný přístup k dětským pacientům a jejich rodinám.

Kontakt: petra.dytrych@fnmotol.cz, tel.č. 2 24 43 2601