Roche je švýcarská biotechnologická společnost, která se zaměřuje na výrobu originálních
léčivých přípravků pro onkologii, imunologii, oftalmologii a onemocnění centrálního nervového
systému. Působí rovněž v oblasti in vitro diagnostiky a tkáňové diagnostiky nádorů. Roche
zaujímá významnou pozici v oblasti péče o pacienty s diabetem. Díky jedinečnému spojení
diagnostiky a farmaceutického výzkumu je průkopníkem personalizované zdravotní péče.

Roche dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější farmaceutické firmy v České republice, lokálně
implementuje standardy švýcarské skupiny Roche, věnuje se výběru talentů, péči o zaměstnance
a jejich vzdělávání,

Skupina Roche byla založena před 125 lety. Působí ve více než 100 zemích světa a zaměstnává
přes 98 000 lidí. Z hlediska tržeb světových farmakologických firem jí patří 3. místo na světě.
Roche každoročně investuje více než 11 miliard švýcarských franků do výzkumu a vývoje. Ve
výši investic do vývoje zaujímá jedno z nejpřednějších míst světového žebříčku.

Svými produkty pro diagnostiku a léčbu pomáhá Roche ve velké míře ke zlepšení zdraví a kvality
života světové populace. Léčivými přípravky společnosti Roche se celosvětově léčí 63 milionů
pacientů.