Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dotační řízení k poskytnutí dotace na odměny zaměstnanců lůžkové péče v souvislosti s epidemií covid-19 pro rok 2021!

Kdy se podávají žádosti?
Podávat žádosti je možné od 9. 3. do 9. 4. 2021.

Kdo může žádat?
A.) Poskytovatel zdravotních služeb, který není státní příspěvkovou organizací, organizační složkou státu ani příspěvkovou organizací kraje, hl. m. Prahy.

B.)Kraj, hl. m. Praha či obec, přičemž tito žadatelé podávají žádost za všechny své příspěvkové organizace, které mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče

Dotační program se nevztahuje na státní příspěvkové organizace nebo organizační složky státu, kterým není možné udělit dotaci ze státního rozpočtu. Přímo řízeným organizacím MZ ČR a ostatních ministerstev bude na vyplacení odměn za stejných podmínek poskytnut provozní příspěvek od ministerstva ze státního rozpočtu.

Odměna pro zdravotníky bude 75.000 Kč hrubého!

Kompletní text výzvy je ke stažení zde: Vyzva_odmeny_luzkova_pece_2021.pdf