Otevřený dopis spolků Mladí lékárníci, Mladí lékaři a Mladí praktici poslancům k pozměňovacímu návrhu 7697 k vládnímu návrhu zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech 

Praha 5. března 2021

Vážené paní poslankyně a páni poslanci,

s mimořádných znepokojením sledujeme, jak se pod rouškou koronavirové krize a nouzového stavu snaží do legislativního procesu zasáhnout obchodní skupiny novelou zákona o léčivech, kterou chtějí umožnit internetový prodej léků vázaných na lékařský předpis!

Zásadně nesouhlasíme s pozměňovacím návrhem 7697, který byl zařazen k projednání bez důkladné přípravy a dostatečné odborné diskuze. Tento nebezpečný návrh zcela podrývá autoritu a odbornost kvalifikovaných zdravotníků, zpochybňuje principy, na nichž naše zdravotnictví funguje a potenciálně ohrožuje pacienty na zdraví!

Změnu zákona o léčivech považujeme za velmi zásadní a měla by jí být věnována dostatečná, především pak odborná pozornost. K takto urychlené změně zákona navíc ani není žádný opodstatněný důvod.

Léčivé přípravky na předpis jsou pro pacienty bez problémů dostupné v lékárnách. Pacientům je vydávají vysokoškolsky vzdělaní lékárníci, kteří ručí za to, že jsou pro ně léky bezpečné – jak z pohledu například jiné léčby, tak i z pohledu toho, že se nejedná o padělky. Ty se totiž vyskytují primárně na internetu, nikoliv v lékárnách!

Jsme generací, která je zvyklá na moderní technologie, přirozeně je využíváme  v osobním i pracovním životě a sami aktivně podporujeme smysluplnou digitalizaci zdravotnictví.

Je však potřeba odlišit, co je smysluplným pokrokem s přínosem pro zdravotnictví a pacienty a co je unáhleným experimentem s pochybným pozadím.

Je otázkou, zdali poslanci a poslankyně chtějí podporovat zisky velkých provozovatelů e-shopů, kterým položka zboží s označením léčiva v nabídce dosud chyběla?

Jednohlasně požadujeme, aby byl tento pozměňovací návrh stažen!

 

V úctě

Mladí lékárníci: PharmDr. Stanislav Gregor, předseda z. s. v. r.

Mladí lékaři: MUDr. Martin Kočí, předseda z. s. v. r.

Mladí praktici: MUDr. Markéta Pfeiferová, předsedkyně z. s. v. r.

2021 Tiskova zprava – otevreny dopis poslancum- MLMLMP