Nová vyhláška o kmenech významně rozšiřuje výjimku při práci na neakreditovaném pracovišti

15. října 2020 vešla v platnost vyhláška MZ ČR č. 397/2020 stanovující požadavky na vzdělání v základních kmenech.

Tato vyhláška významně rozšiřuje výjimku započítávání praxe na neakreditovaném pracovišti!

Lékaři zařazení do vzdělávání od 1. července 2017 si můžou započítat praxi, pokud jejich zaměstnavatel měl akreditaci podle vzdělávacích programů, platných přede dnem nabytí účinnosti předchozí vyhlášky o kmenech č. 221/2018 Sb.

Nemusíte tedy čekat na rozhodnutí MZ ČR o udělení výjimky a rovnou by Vám fakulta měla toto vzdělávání uznat a započítat, pokud se hlásíte na zkoušku z kmene či na atestaci.

MZ ČR prosí aby:
1.) lékaři, kteří podali žádost o udělení výjimky na MZČR a fakulta jim již započetla tuto výjimku aby informovali MZ ČR
2.) lékaři, na které se tato výjimka vztahuje, aby vzali svoji žádost na MZČR oficiálně zpět

Originální znění prosby MZ ČR adresovaný Spolku Mladí lékaři