Mladí lékaři se nechají očkovat proti COVID-19

Za posledních dvacet let jsme svědky nebývalého vzestupu „protiočkovacích” nálad a hnutí. Rok 2020 a spojení sociálních sítí s pandemií COVID-19, ukazují zcela nové rozměry tohoto společensko-zdravotního problému, který potenciálně ohrožuje veřejné zdraví. Proti COVID-19 mají být jako první očkováni zdravotníci, a proto nás zajímal postoj mladých lékařů a lékařek k očkování proti této nemoci.

Členům facebookové skupiny (FB) Mladí lékaři, kterou spravuje Spolek Mladí lékaři jsme položili jednoduchou otázku „Necháte se očkovat proti COVID-19?”, se třemi možnostmi odpovědí, „Ano“, „Ne“ a „Ještě nevím“. Průzkum jsme provedli během prvních čtyř dnů očkování vakcínou Pfizer-BioNTech v ČR od neděle 27.12. do středy 30.12.2020.

FB skupina Mladí lékaři sdružuje především mladé české lékaře a lékařky. Podle dat společnosti Facebook Inc. ke středě 30.12. čítá skupina Mladí lékaři 7 746 členů, z toho 68,9% žen a 31% mužů. Více jak 90% členů skupiny je věku 25-44 let.

Výsledky na publikovaný dotaz “Necháte se očkovat proti COVID-19?” byly následující. Publikovaný příspěvek s anketou dle dat Facebook Inc. přečetlo 6453 osob (83% lidí z FB skupiny), celkově pak odpovědělo 1458 respondentů. Návratnost ankety tedy dosáhla 23%. Kladně („Ano“) odpovědělo 1355 respondentů (92,9%). „Ještě nevím“ odpovědělo 54 respondentů (3,7%) a negativně („Ne“), odpovědělo 49 respondentů (3,4%).

V navazující diskuzi mezi členy skupiny pod anketou bylo jako důvod pro neočkování se nejčastěji zmiňováno předchozí prodělání nemoci COVID-19 a s tím spojená předpokládaná imunita proti nemoci. Ženy udávaly jako frekventní důvod probíhající nebo plánované těhotenství, respektive kojení. Několikrát byla zmíněná přítomnost autoimunitního onemocnění, včetně roztroušené sklerózy, nebo předchozí vážná reakce na očkování. Tyto aspekty však nebyly v anketě cíleně zkoumány a vzešly pouze z diskuze členů skupiny.

Zdá se, že mezi mladými lékařkami a lékaři má očkování proti nemoci COVID-19 poměrně jasnou a silnou podporu. Pouze malý podíl respondentů se nenechá očkovat, přičemž důvody pro neočkování budou zřejmě hlavně na straně objektivních medicínských důvodů.

MUDr. Martin Kočí a MUDr. Tereza Rádl

Vydali Mladí lékaři z.s.
30.12.2020 v Praze 


Příloha: Screenshot 30.12. z facebookové skupiny Mladí lékaři