S potěšením sdílíme odkaz na věstník Ministerstva zdravotnictví 10/2019.

Jsme velmi rádi, že MZČR vyslyšelo naše volání a při jednáních na MZČR se nám podařilo prosadit ať se

vzdělávání lékařů ve starých programech řídí pravidly pro nové teoretické kurzy. Tímto se usnadní život všem, mladým lékařům, fakultám i ministerstvu.

Všechny podrobnosti najdete ve věstníku zde na straně č.2:

http://www.mzcr.cz/Legislativa/Soubor.ashx?souborID=39008&typ=application/pdf&nazev=Vestnik%20MZ_10-2019.pdf