Tisková zpráva spolku Mladí lékaři z.s. k brífinku zdravotnických odborů, ČLK a k stanovisku Koalice soukromých lékařů (KSL), Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) a vyjádřením MZČR

V Praze dne 16. 9. 2019

Rezervy zdravotních pojišťoven jsou finanční prostředky pojištěnců, jež by měly primárně sloužit na poskytování a rozvoj péče o pacienty. Rezervy by neměly být bezmyšlenkovitě a jednorázově uvolněny jenom proto, že byly naakumulovány v dobách ekonomické prosperity. Výhledy světové, evropské i lokální středoevropské ekonomiky se podle kompetentních institucí jasně zhoršují, a proto je reálné riziko, že příjmy zdravotních pojišťoven by mohly v blízké době značně poklesnout. V dobách ekonomické recese a stagnace by tak mohla kvalita péče nebezpečně poklesnout, a proto nabádáme k ostražitosti a pouze řádně odůvodněnému uvolňování těchto prostředků. V tomto směru odmítáme snahu zdravotnických odborů zvrátit nátlakem výsledek dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče na rok 2020.

Intenzivně vnímáme snahu odborů a ČLK o kvalitu a dostupnost péče, diskuze nad organizací péče má být však odborná a nikoliv emoční a mediální. Diskuze má přinést řešení, nikoliv potencovat další mediální manipulace veřejnosti kteroukoliv ze stran. Různorodá a protimluvná vystoupení zdravotnických frakcí dělá z nás zdravotníků v očích veřejnosti rozhádanou skupinu, jejíž jediným účelem ve výsledku není dobro pacienta, ale ony finance, které se mají rozdělit.

Souhlasíme a přidáváme se v zásadě ke stanovisku KSL i SSG ČR ohledně nutnosti optimalizaci nemocniční sítě a nevhodnosti rozpuštění rezerv pojišťoven. Upozorňujeme však, že postoj KSL a SSG ČR, nevzbuzuje mezi mladými lékaři sympatizující postoje ve věci Vašeho odporu k plošnému navyšování platů v lůžkové péči. Myslíme si, že tato část stanoviska zbytečně nabourává jednotu lékařského stavu. Při našem nejlepším vědomí a svědomí musíme konstatovat, že důležitá a život zachraňující péče se děje v nemocnicích nikoliv v ambulantní sféře. Lékaři v ambulantní sféře kdysi taky pracovali v lůžkové péči. Lůžková péče přitom nemůže efektivně existovat bez ambulantní péče. Někteří nemocniční kolegové se proto tiskovou zprávou KSL a SSG ČR můžou právem cítit dotčeni. Ohodnocení lékařů v lůžkové péči je dlouhodobě v ČR na neuspokojivé úrovni.

Speciálně pak si dovolujeme poukázat na situaci mladých lékařů (kteří jsou důležitou pracovní sílou v lůžkové péči), jež ještě i dnes zdaleka nemají ve všech zařízeních plné úvazky, čelí kvalifikačním dohodám a jejichž nástupní platy jsou na úrovni některých nekvalifikovaných profesí. Tlak odborné veřejnosti, nemocnic i MZČR na zvyšování kompetencí mladých lékařů s novelou zákona o vzdělávání jako jediné spravedlivě reflektovalo MZČR příslibem o navýšení platové třídy po zkoušce v kmeni.  Zde jasně vnímáme morální i odbornou opodstatněnost našeho požadavku plošného navýšení třídy mladým lékařů s kmenem a žádáme i KSL a SSG ČR v tomto o podporu.

Varujeme ministra zdravotnictví před dalšími neuváženými vyjádřeními o stavu zdravotnictví na základě jednotlivých příkladů, neboť stejně tak lze poukazovat na případy, které ukážou opačný stav.

Vyzýváme MZČR, ČLK, odbory, KSL, SPL i SSG ČR opustit již téma dohadovacího řízení na rok 2020, a stejně tak opustit aktuální mediální eskalaci napětí a manipulace veřejnosti. Napětí, jež se eskalovalo a potencuje každým dalším mediálním vystoupením, již nepřináší do debaty nic nového a nenabízí žádné řešení. Tento přístup ukazuje na rozhádanost zdravotníků a neschopnost nabídnout výhled na lepší péči. Prosíme kolegy o konstruktivní dialog uvnitř zdravotnické obce, nikoliv o další emoční mediální kampaně.

2019 Stanovisko Spolku Mladi lekari k dohadovacimu rizeni a vyjadrenim lekarskych spolku a odboru

Předsednictvo spolku Mladí lékaři z.s.

Martin Kočí, předseda

Martina Žižlavská, místopředsedkyně

Jana Vinklárková, členka předsednictva

Jan Biskup, člen předsednictva

Dagmar Štafová, členka předsednictva