Zástupci spolku Mladí lékaři se 9.11.2018 zúčastnili Setkání lékařských fakult ČR a SR pořadaného Lékařskou fakultou MU v Brně. Prezentovali zde vizi rozvoje praktické výuky na lékařských fakultách.
 
Zatímco české lékařské fakulty kladou vysoké nároky na teoretické vědomosti studentů medicíny, praktická připravenost českých absolventů výrazně zaostává ve srovnáním se zahraničím.
 
Místopředsedkyně spolku Martina Žižlavská potvrdila praxi v českých nemocnicích, kdy lékaři po nástupu do nemocnice mají již jako čerství absolventi neadekvátně vysoké kompetence a zodpovědnost. Často musí řešit situace, ke kterým za studií nenabrali potřebné zkušenosti a dovednosti. Mladým lékařům je pak mnohdy argumentováno tím, že si tímto stresujícím stádiem absolventa museli projít všichni začínající lékaři. Tento postoj ve smyslu „hodíme tě do vody a plav“ však spolek Mladých lékařů odmítá – trvá na tom, že v zájmu pacientů je nutné praktickou výuku posílit tak, aby byla zaručena kompetentnost všech absolventů.
 
Místopředseda Jiřího Šedo srovnává situaci se školením pilotů. Dovede si snad někdo představit, že by si pilot nastudoval z knih, jak se řídí letadlo, složil teoretickou zkoušku a pak se sám chopil pilotování letadla se stovkou pasažérů? Bez absolutní záruky, že okamžiku převzetí této zodpovědnosti předcházelo nespočet hodin v kokpitu, kdy se postupně pod dozorem naučil letadlo ovládat, by nikdo na palubu tohoto letadla nenastoupil.
 
Jiří Šedo zdůraznil, že na nízké úrovni praktické výuky se kromě objektivního nedostatku vyučujících a velkých studijních skupin podepisuje především to, že v ČR se výrazně nedaří mediky integrovat do běžného provozu nemocnic. Ve většině západních zemí je zcela běžné, že student medicíny je asistentem lékaře a pomáhá s celou řadou úkonů, přičemž je součástí reálné péče o pacienty. Zjistí pacientovu anamnézu, provede fyzikální vyšetření pacienta, event. navrhne další postup a výsledky sepíše do zdravotnické dokumentace. Zkušený lékař pak vše zkontroluje a po doplnění podepíše. Tato praxe tak běžná v zahraničí je v ČR často utopií.
 
Spolek mladých lékařů provedl anketní průzkum mezi odborníky na zdravotnické právo, kteří se shodli v tom, že legislativně nemocnicím nic nebrání v tom, aby mediky do provozu nemocnic zapojili a to třeba tím způsobem, že jim dají přístup do elektronické dokumentace, kde jsou všechny záznamy o pacientovi a provedených vyšetřeních.  Ostatně 3. lékařská fakulta už před několika lety vypracovala systém, ve kterém každý student posledního ročníku může dostat přístup do elektronické dokumentace zdejší fakultní nemocnice. Proč toto není standardem, když jde o zcela běžnou praxi v zahraničí?
 
Zástupci spolku tedy závěrem vyzvali k tomu, aby se vedení lékařských fakult začalo prioritně zabývat tématem integrace studentů do provozu fakultních nemocnic a praktickou připraveností svých absolventů.
 

Jan Biskup, Martina Žižlavská a Jiří Šedo