Nedostatek personálu je dlouhodobým problémem českého zdravotnictví. Lékařů chybí asi tři tisíce a důvodů, které nás k této obtížně řešitelné situaci dovedly, je zhruba stejný počet. Ty nejzásadnější vysvětlil místopředseda spolku Mladí lékaři Jiří Šedo v pořadu České televize Události, komentáře.

Věříme, že je nutné se této problematice intenzivně věnovat, vysvětlovat její různá úskalí. Vybízíme proto všechny zdravotníky, aby o problémech českého zdravotnictví všude otevřeně hovořili. V zájmu našich pacientů se musíme starat o naše zdravotnictví jako o celek. To momentálně znamená i požadovat adekvátní pracovní podmínky – ať už ve smyslu vzdělávání, platu, pracovním prostředí…

Témat je spousta, ale času bohužel málo.