Novým předsedou spolku se stal MUDr. Martin Kočí

Dne 25. 11. 2017 po skončení Dne Mladých lékařů proběhl také členský sněm spolku, kde bylo mj. zvoleno nové předsednictvo spolku.

Z již známých tváří zůstává dřívější místopředseda Martin Kočí, který je novým předsedou spolku.

Členský sněm také odhlasoval snížení počtu členů předsednictva z devíti na sedm a přidání jednoho místopředsednického postu. Pozice místopředsedů jsou tedy nyní dvě. Do jedné byl zvolen bývalý předseda spolku Jiří Šedo, druhou získala nová členka předsednictva Martina Žižlavská.

Zbylé čtyři pozice obsadily samé nové tváře – Alžběta Bezvodová, Jana Vinklárková, Dagmar Štafová a Jan Biskup. Zvoleno bylo také nové složení revizní komise, jejímž předsedou se stal Martin Švestka.

Předsednictvo:
MUDr. Martin Kočí – předseda
MUDr. Martina Žižlavská – místopředsedkyně
MUDr. Jiří Šedo, PhD. – místopředseda
MUDr. Ing. Jan Biskup
MUDr. Alžběta Bezvodová
MUDr. Jana Vinklárková
MUDr. Dagmar Štafová

Revizní komise:
MUDr. Martin Švestka – předseda revizní komise
MUDr. Hana Čertíková
Vojtěch Tretera

Předsednictvo spolku