Zdroj: novinky.cz

Fakultní nemocnice v Plzni musí zaplatit několikamiliónové odškodnění za fatální chybu dvou lékařek, kvůli které zemřel 45letý pacient. Zdejší okresní soud v pátek přiznal pozůstalým – manželce a nezletilému synovi – přes tři milióny korun.

Pavel V. se před třemi lety nechal v nemocnici vyšetřit kvůli bolestem na hrudi. Lékařky nerozpoznaly, že pacientovy obtíže souvisely s akutním infarktem myokardu, a poslaly ho domů. Muž další den zemřel.

„V průběhu důkazního řízení bylo spolehlivě prokázáno, že postup lékařek nebyl lege artis (nebyl podle obvyklých způsobů, pozn. red.),“ uvedl samosoudce David Kotrbatý.

„Jednalo se sice o pochybení jednotlivců, ale nelze odhlédnou od toho, že k tomu došlo i v důsledku špatně nastaveného systému a personálního obsazení příslušného pracoviště,“ dodal soudce s tím, že při správné diagnóze a správné léčbě by se riziko úmrtí poškozeného snížilo na minimum. Soudce se při rozhodování řídil vlastním uvážením, kdy výše náhrady má podle něj odrážet obecně sdílené představy o spravedlnosti.

„Šlo o nadstandardně fungující manželství a rodinu vůbec, která měla před sebou ještě několik desítek společně strávených let. Ztráta manžela, respektive otce, měla velmi negativní psychické dopady jak na ženu, tak i na chlapce,“ řekl Kotrbatý při odůvodnění rozsudku.

Upozornil na to, že přiznaná částka zahrnuje nejen satisfakci za psychické útrapy pozůstalých, ale odráží i funkci preventivně sankční.

Lékařky dostaly dvouleté podmínky

„Přijatá nápravná opatření nemocnice k tomu, aby k podobným případům nedocházelo, se nejeví soudu jako dostatečná,“ vysvětlil Kotrbatý s tím, že fakultní nemocnice je vrcholové zdravotnické pracoviště nejen v regionu, ale i v celostátním měřítku.

Případ měl i trestní dohru. Obě lékařky dostaly letos v lednu za přečin usmrcení z nedbalosti dvouleté podmínky. „Jednání obžalovaných mělo fatální následky, kdy zemřel mladý člověk,“ zaznělo tehdy při vyhlášení rozsudku.

Poškozeného tehdy vyšetřovala na centrálním příjmu osmadvacetiletá Lenka Pražáková, která v té době nastoupila do nemocnice jako novopečená absolventka lékařské fakulty.

Pacienta poslala na elektrokardiogram (EKG) a při následné kontrole obrazu funkce srdce si nevšimla změn typických pro diagnózu akutního infarktu myokardu. Po telefonické konzultaci s vedoucí lékařkou Evou Jánskou muže nechaly odejít domů.