Poslanci ve 3. čtení schválili vládní novelu zákona č. 95/2004 Sb., kterou by se měly změnit pravidla pro vzdělávání lékařů.
V prvé řadě upozorňujeme veřejnost, že novela zákona č. 95/2004 Sb. nemá potenciál zabránit odchodu lékařů z českých nemocnic. Ministerstvo zdravotnictví jako předkladatel zákona deklarovalo, že pomocí zákona vzdělávání lékařů zjednoduší a zkrátí, nicméně zvláště s ohledem na zavedení nové zkoušky pro lékaře po 2,5 letech praxe očekáváme v případě aplikace zákona spíše jeho prodloužení.
Pozitivem zákona sice je, že stanoví pravidla dohledu a dozoru nad mladými lékaři ze strany atestovaných lékařů, nicméně bude velmi záležet teprve na navazujících vyhláškách, jak v nich budou nastaveny konkrétní kompetence. Pokud by byly nastaveny příliš široce, mohla by být ohrožena bezpečnost péče o pacienty.
Redukce základních oborů byla v původní podobě novely uchopena velmi nešťastně a mohla by systém specializací výrazně rozkolísat. Za těchto okolností tedy považujeme návrat k počtu 43 základních oborů za rozumný kompromis.
Zákon bohužel vůbec neupravuje kontrolu kvality a financování systému vzdělávání lékařů, přitom bez adekvátní výše investic a kontinuální evaluace nemůže systém začít správně fungovat. Při neochotě zvýšit razantním způsobem příjmy lékařů, kteří se po náročném studiu medicíny musí potýkat s podprůměrnými příjmy a závazky například ve formě kvalifikačních dohod, by alespoň investice do jejich postgraduálního vzdělávání měly být strategickou národní prioritou a jsou jedinou cestou, jak zajistit do budoucna dostatečnou kvalitu lékařské péče.
V této souvislosti vyzýváme vládu, aby zvýšila prostředky investované do současného systému rezidenčních míst a rozšířila ho pro větší počet lékařů společně s kontrolou jejich využití.
V Praze dne 9.11.2016
Předsednictvo spolku Mladí lékaři