Mladí lékaři z celé republiky se setkali 5. listopadu v Praze v konferenčním centru Karlovy univerzity, aby krom jiného diskutovali s předními osobnostmi českého zdravotnictví o zhoršující se kvalitě vzdělávání a dalších příčinách nedostatku mladých lékařů v ČR. Akce se hlavně díky výborné spolupráci s kolegy z organizace IFMSA ČR velmi zdařila.

Na diskuzi ohledně problematiky vzdělávání mladých lékařů přijali pozvání prof. Tomáš Zima, prof. Štěpán Svačina, dr. Lukáš Velev,  doc. Leoš Heger a dr. Zdeněk Mrozek.  Účastníci, kterých přijelo nakonec přes 250 a zaplnili tak celý sál, ji hodnotili jako velmi konstruktivní a věcnou, přitom plnou vzájemného respektu. Formát moderované diskuze se tedy velmi osvědčil, proto bychom ho chtěli využít i v dalších ročnících.