Mladí lékaři a přední osobnosti zdravotnictví budou diskutovat  o zhoršujících se podmínkách vzdělávání českých lékařů v sobotu 5. listopadu 2016 v Praze. Projednávaná novela zákona 95/2004 Sb. podle spolku Mladí lékaři nemá šanci snížit počet odcházejících absolventů ani vyřešit prohlubující se nedostatek lékařů v České republice, volají po zásadnějších změnách.

„Je alarmujícím faktem, že v ČR nefunguje naprosto žádný systém hodnocení a kontroly kvality vzdělávání lékařů. Jak potom chtějí naši představitelé zajistit kvalitní péči o pacienty?“ říká předseda spolku Mladí lékaři Jiří Šedo. Veřejná diskuze se často omezuje pouze na samotný fakt zvyšujícího se nedostatku lékařů, který se mediálně dostává do popředí v souvislosti s odchody lékařů do zahraničí a s jejich nedostatečným platovým ohodnocením. Přitom se zcela opomíjí váznoucí kvalita stávajícího systému tréninku mladých lékařů, která se může promítat nejen do klesající kvality péče o pacienty v řadě oblastí, ale nakonec vadí i samotným mladým lékařům. Ti kritizují jeho nefunkčnost a označují ho konzistentně jednu z klíčových motivací pro odchod do zahraničí.

V posledních 12 letech jsme opakovaně svědky někdy poměrně překotných změn právních předpisů upravujících vzdělávání lékařů, přitom výrazně chybí celková koncepce zajištění kvalitního tréninku mladých specialistů pro potřeby dynamicky se rozvíjejícího zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví opakovaně prezentuje, že jeho receptem na vyřešení problémů s atestační přípravou má být další novela zákona č. 95/2004 Sb., která čeká v Poslanecké sněmovně na svoje třetí čtení během příštího týdne. Mladí lékaři však důrazně varují, že novela zákona nestačí a je navíc sama o sobě v mnoha ohledech problematická.

Aspekty současného stavu vzdělávání, příčiny jeho úpadku a vyhlídky na kvalitnější systém atestační přípravy budou tedy předmětem diskuze mezi mladými lékaři a pozvanými hosty – zástupci ministerstva, nemocnic, univerzit, odborných společností, České lékařské komory a opozice.

Odkaz na akci: https://www.facebook.com/events/936077693190813/

e-mail: mladi.lekari@seznam.cz

www.mladilekari.cz