Odpovědi předsedy spolku Mladí lékaři na dotazy časopisu AM Review týkající se připravované novely zákona č. 95/2004 Sb. upravujícím oblast vzdělávání lékařů.

 

1) Myslíte, že novela zákona zlepší systém specializačního vzdělávání a může tak být prvkem,  který motivuje mladé lékaře, aby neutíkali do  zahraničí?

Novela zákona č. 95/2004 Sb. neřeší žádný ze skutečně podstatných problémů specializační přípravy lékařů, proto v praxi neočekáváme větší pozitivní přínos pro systém, pokud bude v aktuálním znění schválena. Jsme přesvědčeni, že novela je pouze jakýmsi fíkovým listem, který zakrývá nezájem vlády začít systematicky řešit propadající se kvalitu přípravy nové generace specialistů, stejně jako jsme tomu byli svědky u vlád předchozích.

Dokonce novela původně obsahovala řadu ustanovení, která by dále už tak mnohdy nefunkční vzdělávání lékařů významně zkomplikovala. Řadu z těchto komplikujících opatření se sice do této doby podařilo na základě četných jednání a vysvětlování odstranit, ale to nelze hodnotit jako výhru.

2) Jaké jsou podle vás největší slabiny projednávané novely? Co naopak považujete za pozitivní prvek?

Chyba při přípravě novely byla v zadání, které znělo: vyhovět všem zainteresovaným stranám různými kompromisy aniž by mělo vedení MZ jakoukoliv vizi, kam by vzdělávání mělo směřovat, jak by se měla zvýšit jeho kvalita, kam by měly směřovat investice. Diskuze se poté vedla pouze kolem vesměs nepovedených technických opatření.

Představitelé MZ od počátku vyvolávají dojem, že problémy ve vzdělávání vznikají na základě špatně nastavených pravidlech a pokud se tato pravidla změní a upraví, tak se vzdělávání spontánně zkvalitní. Přitom je zřejmé, že systém je v řadě ohledů zcela nefunkční s ohledem na špatné nastavení motivací v systému. Náklady na vzdělávání leží téměř výhradně na bedrech nemocnic, které pak jsou motivovány náklady snižovat třeba tím, že lékaře nevysílají na stáže nebo je zásadně zkracují, nemocnice vyššího typu zneužívají stážující mladé lékaře z menších zařízení jako levnou pracovní sílu bez zájmu lékaře skutečně vzdělávat, mladým lékařům se často nikdo ze starších nevěnuje, což není nic zvláštního, když k tomu není nikterak motivován.

A pokud někdo tvrdí, že specializační vzdělávání lékařů je kvalitní, tak nemluví pravdu, protože k tomu nejsou žádná data – v ČR totiž žádný systém kontroly kvality vzdělávání neexistuje!

Nic z toho novela neřeší.

3) Jak hodnotíte zařazení maxilofaciální chirurgie mezi základní kmeny a naopak vyřazení PLDD ze specializačních oborů?

Maxilofaciální chirurgie jako základní kmen je samozřejmě zcela nesystémový zásah, to je zřejmé.

Do diskuze ohledně PLDD jsme se rozhodli nezasahovat, protože hypertrofovaná diskuze nad tímto oborem opět odvádí pozornost od skutečného problému, kterým je nefunkční systém specializační přípravy v obou pediatrických oborech, nedůstojné podmínky lékařů pracujících v nemocnicích a obecně nedostatečná podpora lékařů a lékařek s dětmi ze strany státu a zaměstnavatelů. Z toho pak pramení nedostatek praktických lékařů pro děti i dalších kvalifikovaných pediatrů v řadě regionů. Dokud nebudeme řešit skutečnou příčinu a pouze donekonečna upravovat pravidla, bude problém časem ještě větší.

 

Odpovídá MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.

předseda spolku Mladí lékaři