Mladí lékaři upozorňují vládu, že personální krizi ve zdravotnictví nelze vyřešit pouze navyšováním platů, ale jsou nezbytné také investice do vzdělávání lékařů po nástupu do zaměstnání. Představili svoji vizi nového funkčního modelu tzv. předatestační přípravy.

  

Zástupci spolku Mladí lékaři v těchto dnech zaslali ministru zdravotnictví Svatopluku Němečkovi materiál, v němž reagují na nefunkčnost systému vzdělávání mladých lékařů, která se zřejmě velmi podstatnou měrou podílí na nedostatku kvalifikovaných lékařů v nemocnicích, ale i v některých ambulancích. Považují ministerstvem navrhované kroky ke stabilizaci systému za nedostatečné a vyzývají ho k mnohem zásadnější reformě vzdělávání lékařů. Svoje podněty shrnuli do materiálu nazvaného „Desatero námětů pro kvalitnější vzdělávání lékařů“.

V něm lékaři zmiňují, že většina finanční zátěže spojené se školením mladých lékařů nyní leží na bedrech nemocnic. Stát by podle nich měl nemocnicím hradit veškeré náklady na vzdělávání lékařů tak, jak je to běžné v ostatních vyspělých zemích s kvalitním zdravotnictvím. Za to by pak ale měl následně vyžadovat kvalitní přípravu dostatečného počtu specialistů ve všech oborech.

Hlavně menší zařízení nyní nejsou schopna lékařům zajistit, aby mohli splnit všechny povinnosti spojené s tzv. předatestační přípravou, tedy obdobím většinou pěti let od nástupu do zaměstnání, kdy se lékař zaučuje ve vybraném oboru, získává praktické dovednosti a zkušenosti, aby se pak po složení tzv. atestační zkoušky stal specialistou a mohl léčit samostatně bez dohledu.

Autoři dokumentu vidí příčinu v tom, že vzdělávání není v současné době prioritou. Projevuje se to například tím, že lékaři před atestací jsou většinou umisťováni pouze na typy pracovišť, kde je potřeba nejakutněji zajistit provoz a kde nejsou zkušení lékaři. Proto se kvalita tréninku lékařů trvale propadá – lékaři nemají dostatek zkušeností ze svého oboru a chybí jim dostatečný rozhled v oborech příbuzných. Stáže, které by toto měly zajistit, jsou často nekvalitní nebo se dokonce vůbec neuskuteční pro nedostatek času.

Je také konstatováno, že Ministerstvo zdravotnictví nemá o kvalitě vzdělávání v jednotlivých nemocnicích žádný přehled. Při sporadických kontrolních akcích se ministerští úředníci údajně zaměřují pouze na formální kontroly předložených dokumentů, zda jsou všude patřičná razítka. Tím ale nemohou nikterak posoudit skutečnou náplň a kvalitu přípravy. Peníze by pak podle názoru autorů měli směřovat pouze do těch zařízení, která jsou schopna poskytnout vzdělávání lékařům v dostatečné kvalitě. Školiteli mladších kolegů by měli být pouze zkušení specialisté, kteří budou za tuto svoji činnost dostatečně ohodnoceni a budou pak mít menší motivaci odcházet z nemocnic.

https://mladilekari.cz/2016/05/desatero-nametu-k-reseni-personalni-krize-a-klesajici-kvality-vzdelavani-lekaru/

 

Pro více informací kontaktujte zástupce spolku Mladí lékaři na adrese: mladi.lekari@seznam.cz, tel. 775 680 625