Ministerstvo zdravotnictví reaguje na podnět spolku Mladí lékaři, který upozornil na to, že lékaři vzdělávající se v oboru Klinická biochemie podle vzdělávacího program z roku 2005 neměli možnost vzdělání dokončit, protože pro ně není dostupný povinný vzdělávací kurz. Viz níže dopis spolku ML a odpověď Ministerstva.

 

From: Jiří Šedo, MUDr., Ph.D.
Sent: Tuesday, December 15, 2015 11:18 AM
To: Poláková Barbora Mgr.
Subject: Kurzy Klinická biochemie

Vážená paní magistro,

v minulém týdnu jsem se na Vás obrátil s dotazem, jak bude zajištěno vzdělávání pro lékaře, kteří se vzdělávají podle starších vzdělávacích programů. Problém nastává s ohledem na to, že programy obsahují povinnost absolvovat povinné vzdělávací kurzy, které již nejsou vypisovány ani ze stran IPVZ ani ze strany lékařských fakult.

Již řada lékařů se na nás v této věci obrátila, protože jsou opakovaně odkazováni na lékařské fakulty nebo IPVZ a nikdo jim není schopen říci, co mají dělat.

Vybrali jsme případ jedné lékařky zařazené v oboru klinická biochemie, která se po mateřské dovolené ocitla v situaci, kdy nemůže z tohoto důvodu dokončit vzdělávání. Nejproblematičtější se jeví 8-týdenní předatestační kurz z klinické biochemie, který je uveden ve vzdělávacím programu z roku 2005.

Níže přeposílám email od vedoucí studijního oddělení IPVZ, která potvrzuje, že IPVZ pro rok 2016 nebude žádný tento kurz vypisovat. Stejně tak lékařskými fakultami vydaný seznam kurzů žádný takovýto kurz neobsahuje.

Prosím o informaci, jak situaci těchto lékařů bude MZČR systematicky řešit a jaký postup těmto lékařům doporučujete.

Děkuji.

S pozdravem

 

Jiří Šedo

předseda

Mladí lékaři, z.s.

odpoved MZ na vzdelavani v klinicke biochemii podle vzdělávacího programu_1 odpoved MZ na vzdelavani v klinicke biochemii podle vzdělávacího programu_2