11 .listopadu od 18:30 se na 1.lékařské fakultě uskuteční sněm sdružení Mladí lékaři.

Na sněm zveme všechny členy sdružení včetně těch, kteří mají o členství zájem (studenti medicíny v 5. a 6.ročníku a všichni mladí lékaři před atestací).

Na programu bude kromě zpráv o činnosti sdružení a diskuze nad prioritami pro následující období také agenda spojená se změnami stanov, které jsou vynuceny Novým občanských zákoníkem.

 

Místo: velká posluchárna Anatomického ústavu 1.LF UK, U nemocnice 3, Praha 2

 

Sněm navazuje na přednášku na stejném místě od 16:00 – více zde

 

Pro aktuální informace sledujte tuto internetovou stránku.