Pokud Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona o specializačním vzdělávání lékařů (zákon č. 95/2004 Sb.), bylo by vhodné, aby se zajímalo o názor těch, kterých se změna týká nejvíce. Jako spolek sdružující mladé lékaře jsme dosud nebyli přizváni k přípravě návrhu novely zákona, avšak aktuální podoba návrhu novely zákona nás velmi zneklidňuje.

 

Dle jednoho bodu v návrhu novely zákona by vzdělávání v kmeni mělo být zakončeno zkouškou, bez které by školenci nemohli pokračovat v dalším vzdělávání. Jakákoliv praxe získaná před složením této zkoušky by tedy nemohla být do samotné atestační přípravy lékařům započítána, a tím by se celková doba atestační přípravy prodloužila. Jsme přesvědčeni, že tyto a další návrhy mohou v konečném důsledku vyvolat velké změny, které dále destabilizují celý systém vzdělávání lékařů. Tyto změny mohou následně velmi rychle negativně dopadnout i na péči o pacienty a celý zdravotnický systém.

 

Jsme proti převratným změnám ve vzdělávání a považujeme dále za nutné, aby byla bezezbytku zajištěna kontinuita vzdělávání, a aby všichni neatestovaní lékaři zařazeni ve specializačním vzdělávání mohli dále pokračovat ve specializačním vzdělávání za současných podmínek, za kterých započali atestační přípravu. A to včetně těch lékařů, kteří přerušují vzdělávání kvůli rodičovským dovoleným apod.

 

Dále vyzýváme MZ, aby nevnášelo do systému žádné změny, které by mohly ohrozit kompatibilitu specializačního vzdělávání lékařů s ostatními státy v rámci EU.

 

V Praze, dne 3. 6. 2015

 

Předsednictvo spolku Mladí lékaři