Masarykova univerzita (MU) je znepokojena spekulacemi o budoucnosti Fakultní nemocnice u sv. Anny, které se objevují v mediích.

Budoucí řešení ekonomické situace i systému řízení obou brněnských fakultních nemocnic musí umožnit zachování výuky lékařských i nelékařských oborů ve stávajícím rozsahu, což je podmínka pro zajištění péče o pacienty v České republice v budoucnosti.

S ohledem na klíčovou roli společných pracovišť fakultních nemocnic a Lékařské fakulty MU v praktické výuce je zcela nepřijatelné zrušení kterékoliv z fakultních nemocnic v Brně, jejich transformace na krajské zdravotnické zařízení nebo dokonce nějaká forma privatizace.

Mgr. David Povolný, Tiskový odbor MU