Všechny členy i případné zájemce o členství zveme na sněm delegátů sdružení Mladí lékaři, který se uskuteční 24. listopadu 2013 v Praze.

Na programu bude zhodnocení činnosti sdružení v tomto roce, splnění formálních náležitostí spojených s chodem sdružení a diskuze o plánech na rok následující. Sněm bude zahájen ve 14:30.

Svoji případnou účast prosíme oznamte na emailovou adresu: mladi.lekari@seznam.cz nejpozději do 18. listopadu. Přihlášeným bude následně zaslán email s přesným místem konání valné hromady (to bude určeno až podle počtu účastníků).

Všichni jste srdečně zváni!

Za předsednictvo sdružení

 

Jiří Šedo