Vážený pane hejtmane,

předně bychom se na Vás chtěli obrátit s nabídkou spolupráce v oblasti, kterou se jako sdružení zabýváme – tedy ve věci vzdělávání a pracovních podmínek mladých lékařů.

Tímto dopisem Vás však zároveň musíme upozornit na jeden rozpor ve Vaší politice a vyzvat k řešení situace ohledně zaměstnávání mladých lékařů v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina.

Opakovaně slýcháváme z médií, jak kraj Vysočina trpí nedostatkem lékařů, a to nejen atestovaných, ale dokonce i absolventů a to zvláště v některých určitých, jinde oblíbených  oborech.

Rozpor, na který chceme upozornit, spočívá hlavně v tom, že i přes nedostatek zájmu lékařů nedávají Vámi řízené nemocnice často mladým absolventům perspektivu dobrých pracovních podmínek a pracovního růstu. Několik lékařů z Vašich nemocnic se na nás obrátilo s žádostí o pomoc – jsou totiž v situaci, kdy již mají za sebou určitou klinickou praxi a začínají se připravovat na atestaci k čemuž je vyžadována řada povinných stáží a kurzů. Ze strany vedení nemocnic jim však je přitom do cesty kladena podmínka ve formě kvalifikačních dohod, bez jejichž podpisu jim není umožněna atestační příprava, nebo přinejmenším oddalována. Přitom při jejich nástupu jim bylo přislíbeno, že jim bude specializační příprava umožněna a o této podmínce nebyly informováni. Někteří konkrétní lékaři se na Vysočinu za prací přestěhovali, založili rodinu, případně koupili domy a byty a jsou nyní tímto takzvaně “ tlačeni ke zdi”.

Máme bohužel dojem, že krajské nemocnice se snaží pouze využít slabší pozice lékařů před atestací, aby si pojistily jejich loajalitu i po atestaci. Přitom je obecně zřejmé, že zdravotnictví v kraji Vysočina je závislé na kontinuálním přílivu specialistů a to nejen do lůžkových  zařízení, ale i do ambulantního sektoru.

Předně musíme říci, že toto jednání krajských nemocnic rozhodně nepovažujeme za korektní. Dále považujeme toto jednání za právně velmi sporné, protože zákoník práce sice zná statut kvalifikační dohody, ale jeho aplikace pro oblast specializačního vzdělávání má svá specifika a vymahatelnost práv ze strany zaměstnavatele je v tomto případě minimálně sporná.

Především ale považujeme toto jednání za velmi neprozíravé, protože dnešní absolventi jsou nyní již v této oblasti podstatně více edukováni než jejich starší kolegové a vybírají si zaměstnavatele i podle toho, jak se svými lékaři jako zaměstnanci jednají.

Proto bychom Vás tímto chtěli vyzvat k řešení této situace v rámci Vašich pravomocí . Pokud byste přistoupil k plošnému příkazu, kterým byste tuto praxi jednoznačně ukončil a obecně se zasadil o dodržování platných předpisů v oblasti zaměstnávání mladých lékařů, můžete počítat s pozitivní odezvou z naší strany – tzn. že bychom o tomto Vašem aktu mladé lékaře a hlavně studenty lékařských fakult patřičně informovali prostřednictvím nejen našich vnitřních informačních kanálů, ale také prostřednictvím veřejných médií.

Jistě na tomto místě nemusím zmiňovat, že jsme se již jako sdružení výrazně zasadili o racionalizaci celé předatestační přípravy, abychom všem zdravotnickým zařízením situaci usnadnili a jejich náklady na vzdělávání lékařů snížili.

Na závěr bych jenom ještě jednou chtěl ujistit, že jsme velmi otevřeni dialogu nejen v této, ale i ostatních oblastech.

 

Předem děkujeme za Váš čas věnovaný této problematice.

 

S pozdravem

 

za předsednictvo sdružení

 

MUDr. Jiří Šedo

předseda

 

Mladí lékaři, o.s.

Košíkářská 671

156 00 Praha 5

tel.: +420 775 680 625

e-mail: mladi.lekari@seznam.cz

 

 V Brně dne 11.2.2013