Až nyní vyšel najevo skutečný rozsah toho, jak velké nemocnice zcela ignorují zákony při zaměstnávání lékařů. Léta zažité praktiky, o kterých se všeobecně vědělo, a přesto byly přecházeny velkým mlčením a ředitele nemocnic nikdo nenutil, aby dali věci do pořádku.

Na jaře roku 2011 proběhla kontrola Státního úřadu inspekce práce v pěti fakultních nemocnicích, které patří mezi největší v zemi. Výsledky této kontroly byly značně alarmující a pokud by se do celé záležitosti opakovaně nevložilo sdružení Mladí lékaři, zřejmě by se nikdy skutečný rozsah zjištění ani nedostal na veřejnost. To se stalo až nyní, kdy Státní úřad inspekce práce na základě žádosti zveřejnil podrobné výsledky kontroly.

Z nich je vidět, že ve všech kontrolovaných nemocnicích byly zjištěny zásadní nedostatky při zaměstnávání lékařů. Rekordmanem v tomto ohledu je zřejmě Všeobecná fakultní nemocnice, která porušila hned sedm různých ustanovení zákoníku práce včetně toho nejdůležitějšího. Je až těžko uvěřitelné, že v tomto zařízení nesouhlasily ani údaje o počtu odpracovaných hodin ve výkazu práce s těmi uvedenými na výplatní pásce. Státní úřad tak konstatuje, že tito lékaři jednoduše nedostali za svoji práci zaplaceno! Těžko tedy nalézt závažnější porušení zákoníku práce a to navíc v zařízení, kde je 24hodin denně a 7 dní v týdnu poskytována péče na světové úrovni a to za velkého nasazení všech zdravotníků pracujících pod velkým tlakem. Ostatně, ředitelka nemocnice, Mgr. Jurásková, nikdy neprojevovala mnoho pochopení pro požadavky lékařů na zlepšení pracovních podmínek.

Ve srovnání s těmito zjištěními se zdají pochybení v ostatních nemocnicích jako malicherná, ale zdání možná klame. V ostatních nemocnicích je totiž zřejmě situace totožná, ale zde zvolili ředitelé bezpečnější postup. Ten spočíval v tom, že nemocnice jednoduše nevedly evidenci pracovní doby a případně zpětně upravovaly výkazy práce a pracovní smlouvy, aby znemožnily kontrolu, což se jim do určité míry povedlo. Kontroloři měli tímto značně ztíženou úlohu a nemohli zjistit reálný stav věcí, zvláště za situace, kdy sami kontrolovaní lékaři byli pod tlakem svých nadřízených a nenašli často odvahu popravdě vypovídat. Pokud by však inspektoři měli zájem, určitě by našli jiné cesty, jak zjistit, že lékaři zaměstnaní na 0,1 úvazku pobývají nedobrovolně na pracovišti denodenně více než osm hodin….

Státní úřad nařídil nemocnicím nápravná opatření spočívající primárně v pravdivé evidenci pracovní doby, která by měla usnadnit další kontroly. Přesto je alarmující, že i přes tak zásadní nálezy jako v případě Všeobecné fakultní nemocnice nebyla zatím udělena žádná sankce. Ptáme se tedy, jaká jiná pochybení by měla být sankcionována – ač se situace mladých lékařů nedá srovnávat s podmínkami dělníků v některých asijských továrnách, nemámě pocit, že by se takováto porušování zákonů měla přecházet mlčením.

O.s. Mladí lékaři tímto opět upozorňuje, že příčinou rostoucího exodu lékařů do zahraničí nejsou pouze finanční podmínky, ale také soustavné porušování zákoníku práce, který jakoby v Česku pro lékaře mnohde vůbec neplatil.

Dne 7.2.2012

Viz. také reportáž v České televizi

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/212411000100207/obsah/189330-povody-pri-zamestnavani-lekaru/