Předsednictvo občanského sdružení Mladí lékaři (dále ML, o.s.) v souvislosti se zveřejněnými informacemi o přechodu organizace postgraduálního vzdělávání na lékařské fakulty konstatuje, že:

– Ministerstvo zdravotnictví zcela nedostatečně informovalo o smyslu reorganizace, zamýšlených cílech a průběhu jednání.

– Z kusých tiskových zpráv a ze záznamu tiskové konference na MZ ČR ze dne 24.10.2010 je zřejmé, že se jedná o zatím dílčí krok směrem k organizaci postgraduálního vzdělávání po vzoru amerického systému, kdy převážnou část tohoto vzdělávání zajišťují velké univezitní nemocnice. Z vyjádření náměstků ministra zdravotnictví dále vyplývá,že další kroky budou souviset se vznikem tzv. Univezitních nemocnic. Konstatujeme,že takové záměry Ministerstva zdravotnictví jsou pro nás úplnou novinkou.

– O dosud avizovaných změnách v organizaci postgraduálního vzdělávání musíme s politováním konstatovat, že namísto kýženého zjednodušení, zkvalitnění a sjednocení administrace postgraduálního vzdělávání došlo k dalšímu roztříštění kompetencí mezi lékařské fakulty, Ministerstvo zdravotnictví ČR a IPVZ, přičemž podle nedávných vyjádření měl být IPVZ bez náhrady zrušen. Dále i přes zveřejněné smlouvy mezi MZ ČR a fakultami není jasné, jak reálně budou organizovány teoretické kurzy – především v menších oborech.

– ML, o.s. nebylo přes opakované žádosti umožněno účastnit se jednání o přechodu organizace postgraduálního vzdělávání na lékařské fakulty.

Předsednictvo Mladí lékaři, o.s.                                                                        2. 11. 2011