Ministerstsvo zdravotnictví splnilo svůj příslib a nařídilo zrušení kvalifikačních dohod ve svých přímo řízených organizacích.  Toto doporučení je dle sdělení MZd pro ředitele přímo řízených organizací, tj. zejména fakultních nemocnic, závazné.

Upozorňujeme proto kolegy pracující v přímo řízených organizacích MZd,  aby dle svého uvážení požádali zaměstnavatele o zrušení kvalifikačních dohod.

Žádáme kolegy, kterým nebude vyhověno, aby se obrátili přímo na MZd (mzcr@mzcr.cz) nebo na nás prostřednictvím e-mailu mladi.lekari@seznam.cz s informací o svém zaměstnavateli, který doporučení MZd nedodržuje.

O zrušení kvalifikačních dohod v nemocnicích zřizovaných kraji s Asociací krajů ČR intenzivně jednáme.