Vážený pan
MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA
Náměstek pro zdravotní péči
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vážený pane náměstku,

v návaznosti na schůzku u pana ministra Hegera dne 20.12.2010, kde jste nám nabídnul přímou spolupráci při řešení nesrovnalostí v postgraduálním vzdělávání, si dovolujeme obrátit se na Vás s následujícími dvěma problémy:

1) Od některých členů našeho sdružení máme zprávy, že ani v roce 2011 není reálně uplatňováno „zastropování cen“ stáží v nemocnicích přímo řízených MZČR, a smlouvy jsou i nadále nabízeny za denní úhradu zdaleka převyšující 350 Kč.
Pro lepší argumentaci při jednání s vedením těchto nemocnic bychom Vás chtěli poprosit o laskavé poskytnutí kopie nařízení ministra o zastropování cen stáží v elektronické podobě (scan). Alternativně si dovolujeme navrhnout zveřejnění tohoto nařízení na internetových stránkách MZČR.

2) V reakci na rozhovor s Vámi zveřejněný dne 8.1.2011 na www.tribune.cz Vám sdělujeme, že ceny povinných kurzů IPVZ 1000 Kč/den jsou naprosto reálné (viz. http://www.ipvz.cz/akce/seznam-vzdelavacich-akci.aspx) a – podle informací tisku – vedení IPVZ neuvažuje o uplatnění nařízení ministra o zastropování cen, neboť se údajně nejedná o stáže, ale o kurzy.

Předsednictvo Mladých lékařů považuje ceny POVINNÝCH kurzů při současné finanční situaci lékařů v předatestační přípravě za nehorázně vysoké, uvážíme-li, že součet dnů povinných kurzů často přesahuje číslo 20.

Žádáme Vás proto o revizi cenotvorby kurzů IPVZ, revizi hospodaření této přímo řízené organizace (zisky restaurace, hotelu ILF, který je komerčně pronajímán, atd.) a nápravu situace tak, aby smyslem existence této organizace – faktického monopolu na povinné postgraduální kurzy – bylo pouze kvalitní a dostupné postgraduální vzdělávání lékařů. Jako přechodné opatření Vás žádáme o důsledné uplatnění nařízení ministra o zastropování cen stáží v přímo řízených organizacích i pro kurzy IPVZ.

V Praze dne 12. 1. 2011 

Předsednictvo Mladí lékaři, o.s.                                                                                                  Košíkářská 671                                                                                                                                                156 00 Praha 5