Občanské sdružení Mladí lékaři plně podporuje požadavky výzvy „Děkujeme odcházíme“,  neboť je považuje za oprávněné. Hromadné výpovědi z pracovního poměru pak považujeme za jedinou právně i eticky čistou a zároveň účinnou formu protestu proti nynějším žalostným ekonomickým, pracovním a vzdělávacím podmínkám nemocničních lékařů v ČR.  Pro většinu mladých lékařů není již nadále únosné pouze pasivně přihlížet pozvolnému personálnímu rozkladu nemocnic, jakož i faktickému hrubému porušování platného Zákoníku práce ČR, k němuž jsou nemocniční lékaři stávajícím systémem ohodnocení své práce nuceni z existenčních důvodů.

Nynější masivní podpora  výzvy „Děkujeme odcházíme“  v nemocnicích je pak jen zcela logickým vyústěním dlouhodobě neřešené a kompetentními místy přehlížené hluboké latentní krize českého zdravotnictví v segmentu lůžkové péče.

Je též nutné s politováním konstatovat, že v  oblasti specializačního vzdělávání lékařů formálně nedošlo k dnešnímu datu, i přes naše značné úsilí, k žádným změnám ani po stránce obsahové ani z pohledu financování.  Změny přislíbené v novelizaci vyhlášky 185/2009 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů a farmaceutů, která by měla vstoupit v platnost 1. 1. 2011, řeší pouze obsahovou stránku specializační vzdělávání lékařů, a to pouze dílčím způsobem. Klíčem ke stabilnímu, reálně fungujícímu a kvalitnímu specializačnímu vzdělávání jsou změny ve vlastní náplni vzdělávacích programů pro jednotlivé obory, dostatečné personální vybavení školících pracovišť i jasně daná pravidla financování specializační přípravy, kdy náklady není nucen nést mladý lékař ani přímo ani formou závazků v podobě kvalifikačních nebo stabilizačních dohod.

V Praze dne 16. 12. 2010

Předsednictvo Mladí lékaři o.s.

Podpora ML o.s. výzvě „Děkujeme odcházíme“