Milí přátelé

II. sněm ML o.s. se bude konat dne 6. 11. 2010 od 13:00 hod. v síni Coriových na adrese U Nemocnice 478/5, Praha 2 za účasti ministra zdravotnictví ČR doc. Leoše Hegera  a dalších významných hostů.

Diskutovat budeme zejména o současném stavu a vyhlídkách na změny v systému specializačního vzdělávání lékařů v ČR, nynějším postavení mladých lékařů ve zdravotním systému ČR. Prezentovat se bude taktéž iniciativa LOK  „Děkujeme odcházíme“.

Všichni jsou srdečně zváni, přijďte podpořit svou budoucnost !

Více viz program II. sněm ML o.s. – program