Vážená paní
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
Ministryně zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

Vážená paní ministryně,
za předsednictvo sdružení Mladých lékařů o.s. bychom Vám chtěli poděkovat za příslib
změny pracovních podmínek i systému specializační přípravy mladých lékařů v České republice.
Rádi bychom navázali na Vaše stanovisko k současné vyhlášce o specializačním vzdělávání
deklarované na ustavujícím shromáždění Mladých lékařů a předložili Vám konkrétní návrhy na
změnu specializační vyhlášky:
1. Nerozšiřovat počet stávajících oborů.
2. Zvýšit počet kmenů na základě požadavku odborných společností.
3. Upravit náplně kmenů jednotlivých oborů.
4. Stanovit jasné kompetence po absolvování kmene v rámci oboru, ve kterém je lékař
zapsán.
5. Zajistit kompatibilitu s předchozími systémy vzdělávání ve smyslu délky stáže,
předepsaných výkonů a dosaženého základu dle vyjádření odborných společností (interní
základ/ kmen).
Dle našich předběžných jednání s některými představiteli odborných společností a
lékařských fakult by tento návrh měl šanci získat širokou podporu prakticky u všech odborných
společností.
Budeme se těšit na setkání s Vámi a věříme, že najdeme společnou řeč při řešení stávajících
problémů ku prospěchu nejen mladých lékařů v odborné přípravě, ale zejména ku prospěchu našich
pacientů.
Se srdečným pozdravem
MUDr. Tomáš Kocourek
Mladí lékaři o.s.