1. Žádáme rychlou úpravu náplně předatestační přípravy a    její kompatibilitu s předchozími vzdělávacími systémy za aktivní účasti odborných společností, zástupců Mladých lékařů a České lékařské komory.

2.  Žádáme o aktivní participaci při tvorbě nového systému atestační přípravy společně se zástupci ČLS JEP, zástupci lékařských fakult a ČLK.

3.  Žádáme o  takovou změnu financování předatestační přípravy, aby tuto prakticky povinnou přípravu nebyl nucen dotovat mladý lékař ze svého podprůměrného platu.

4.  Při stávajících pracovních, vzdělávacích a ekonomických podmínkách lékařů reálně hrozí další zhoršování kvality a dostupnosti zdravotní péče v ČR.

5.  Emigrace lékařů není řešením pro české zdravotnictví.