Srdečně děkujeme všem účastníkům ustavujícího  shromáždění sdružení Mladí lékaři o.s.  za věcnou diskusi i samotnou účast.  Jsme si dobře vědomi, že mnozí z Vás přijeli z daleka,  aby vznik sdružení podpořili –  toho si vážíme dvojnásob. Doufáme, že jste s úrovní i průběhem diskuse byli spokojeni a nepovažujete tento svůj čas za promarněný.

Chceme Vám slíbit,  že budeme i  nadále  pracovat s plným nasazením a Vaší aktivní pomocí ku prospěchu naší společné věci.

Za zakládající členy ML o.s.  Martin Švestka.