Dne 8.11.2009, téměř symbolicky v předvečer 20. výročí pádu Berlínské zdi, se v Praze sešli příznivci iniciativy Mladí lékaři doslova ze všech koutů republiky, aby na ustavujícím shromáždění definovali své základní požadavky a zvolili přípravný výbor sdružení.

Přítomní lékaři jednoznačně vyjádřili svůj nesouhlas se stávajícími nedůstojnými pracovními podmínkami mladých lékařů v ČR. A to jak v souvislosti s finančním ohodnocením práce lékaře, tak s neúnosně vysokým počtem přesčasových hodin nad rámec normální pracovní doby vynucených ze strany zaměstnavatele, kdy tak reálně dochází k porušování platného Zákoníku práce i faktickému ohrožení pacientů.

Zároveň se negativně vyjádřili k nynější podobě současných i připravovaných předpisů, týkajících se získávání specializované způsobilosti lékařů – atestací. Shodli se na tom, že je nezbytné v dialogu s ministerstvem zdravotnictví ČR, odbornými společnostmi i Českou lékařskou komorou vytvořit jasná, racionální a transparentní pravidla pro získávání i financování specializační přípravy lékařů v ČR.

Jedinou možností jak zastavit již probíhající exodus mladých lékařů do zahraničí a zajistit tak i v budoucnu dostupnost kvalitní zdravotní péče pro občany ČR, je určení jasné perspektivy únosné pracovní doby, adekvátního finančního ohodnocení i racionálních podmínek pro získávání specializované způsobilosti lékařů v ČR.

Přípravný výbor Mladých lékařů